Học bảng chữ cái tiếng hàn

Học bảng chữ cái tiếng hàn

- in Tin Tức Tổng Hợp
1939
0
tự học bảng chữ cái tiếng hàn

Học bảng chữ cái tiếng Hàn đầy đủ trong 7 ngày

Học bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc – Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa thì việc thành thạo một ngôn ngữ nào đó là rất cần thiết đối với mỗi người.Trong đó việc Học tiếng Hàn được rất nhiều người yêu thích và nghiên cứu.Thành thạo tiếng Hàn giúp bạn có công việc với mức lương cao hơn,môi trường làm việc tốt,có thể tự tin giao tiếp với người Hàn hoặc có thể gặp được thần tượng của mình.

Tuy nhiên khi bắt đầu học một môn ngoại ngữ nào đó bạn sẽ rất khó khăn vậy và bỡ ngỡ,và thường có câu hỏi trong đầu như Học tiếng Hàn bắt đầu từ đâu ? học như thế nào ? học gì trước ? học bảng chữ cái hay giao tiếp….Vậy làm sao bước qua giai đoạn ban đầu khó khăn đó?

Trong loạt bài viết hôm nay www.quathatchat.com xin chia sẽ với các bạn phương pháp học bảng chữ cái tiếng Hàn đầy đủ nhất dành cho các bạn mới bắt đầu tự học tiếng hàn tại nhà,giúp các bạn tiếp cận một cách dễ dàng hơn.

Giới thiệu sơ lược về tiếng Hàn và học bảng chữ cái tiếng Hàn

Bảng chữ cái Hàn Quốc, Hangul được cấu trúc bởi cả những nguyên âm và phụ âm. Những nguyên âm và phụ âm này liên kết với nhau tạo thành hệ thống chữ viết và từ. Do cách hình thành như vậy nên để tạo ra 1 từ thì hầu hết phải sử dụng kết hợp của các chữ cái.

Năm 1443 trong thời kỳ của vua Se Jung bảng chữ cái Hàn Quốc đã được sáng tạo ra,ban đầu có 11 nguyên âm và 17 phụ âm cơ bản. Trải qua quá trình phát triển và rút gọn ngày nay thì chỉ có 10 nguyên âm cơ bản và 14 phụ âm thường được sử dụng ngoài ra còn có 11 nguyên âm đôi và 10 phụ âm đôi

☞ 10 nguyên âm tiếng Hàn cơ bản:

ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ, ㅣ

☞ 11 nguyên âm đôi (ghép) trong hệ thống bảng chữ cái tiếng hàn:

애, 얘, 에, 예, 와, 왜, 외, 워, 웨, 위, 의

☞ 14 phụ âm tiếng Hàn cơ bản:

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ

☞ 5 phụ âm đôi (kép):

ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ, ㅃ

Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu quá trình tự học bảng chữ cái tiếng hàn nhé

모음 – NGUYÊN ÂM

a. 기본 모음 – Những nguyên âm cơ bản sau:

Trong tiếng Hàn Quốc có 10 nguyên âm cơ bản, mỗi nguyên âm được xây dựng theo một trật tự nhất định.

học bảng chữ cái tiếng hàn

✎ 모음 쓰기 연습 Luyện viết nguyên âm:
☞ Cách viết nguyên âm cơ bản:

+ Chú ý: Viết theo chiều từ trên xuống dưới và từ trái qua phải nha cả nhà

học bảng chữ cái tiếng hàn quốc

✎ Luyện tập sử dụng nguyên âm trong từ vựng

☞ Để học bảng chữ cái tiếng Hàn bạn hãy tập đọc và viết các từ vựng sau đây:

– 아이 (a i)*   Em bé                    – 여유  (yơ yu)  Dư thừa

– 여우 (yơ u)   Con cáo                 – 이유  (i yu)     Lý do

– 우유 (u yu)   Sữa                       – 야유  (ya yu)  Đi dã ngoại, picnic, Sự giễu cợt, trêu đùa.

– 아우 (a u)     Em                        – 오이  (ô i)      Dưa chuột

(*) là cách phát âm tiếng việt ví dụ 아이 đọc là [a] [i].

Thế là học xong nguyên âm tiếng Hàn rồi đó các bạn,thật dễ phải không nào?

자음: Phụ âm

Mẫu tự – Phát âm, cách đọc – Tương đương tiếng Việt
ㄱ – 기역 (gi yơk) – k, g
ㄴ – 니은 (ni ưn) – n
ㄷ – 디귿 (di gưt) – t, d
ㄹ – 리을 (ri ưl) – r, l
ㅁ – 미음 (mi ưm) – m
ㅂ – 비읍 (bi ưp) – p, b
ㅅ – 시옷 (si ột) – s, sh
ㅇ – 이응 (i ưng) – ng
ㅈ – 지읒 (chi ưt) – ch
ㅊ – 치읓 (ch`i ưt) – ch’
ㅋ – 키읔 (khi ưt) – kh
ㅌ – 티읕 (thi ưt) – th
ㅍ – 피읖 (phi ưp) – ph
ㅎ – 히읗 (hi ưt) – h
ㄲ – [sang ki yơk] – kk
ㄸ – [sang di gưt] – tt
ㅃ – [sang bi ưp] – pp
ㅆ – [sang si ột] – ss
ㅉ – [sang chi ột] – jj

Cách viết:

Các phụ âm và nguyên âm kết hợp với nhau để tạo ra các âm tiết. Vị trí của nguyên âm trong một âm tiết được quyết định bởi việc nó là nguyên âm “dọc” hay “ngang”
Ví dụ:
1. ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ là nguyên âm dọc. Các bạn viết ở bên phải phụ âm đầu tiên trong âm tiết.
ㄴ + ㅏ = 나 (đọc là: na)
ㅈ + ㅓ = 저 (đọc là: chơ)
2. ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ là nguyên âm ngang. Các bạn viết ngay bên dưới phụ âm đầu tiên của một âm tiết.
ㅅ + ㅗ = 소 (đọc là: sô)
ㅂ + ㅜ = 부 (đọc là: bu)
3. Tuy nhiên, khi không có âm phụ nào được tạo bởi vị trí đầu tiên thì phụ âm ㅇ được viết vào. Trong những trường hợp như vậy, ㅇ là “âm câm” và đóng vai trò như là một ký tự làm đầy. Do đó 이 được phát âm giống như ㅣ, còn 으 được phát âm giống như ㅡ

Phụ âm cuối 

Hệ thống chữ viết Hangeul yêu cầu các âm tiết phải được hình thành bởi sự kết hợp giữa các nguyên âm & phụ âm.

* Các phụ âm ở vị trí cuối cùng được gọi là phụ âm cuối hay còn gọi là batchim (받침)
Ví dụ: 학, 간, 올, 닭, 꽃, 있다, 없다 thì những phụ âm như:ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㅆ, ㅄ được gọi là phụ âm cuối.

* Bất kỳ phụ âm nào cũng có thể là phụ âm cuối, nhưng chỉ có 7 âm có thể được phát ra từ cuối các âm tiết:

Phụ âm cuối – Cách đọc

ㄱ, ㅋ, ㄲ – [-k]
ㄴ – [-n]
ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ – [-t]
ㄹ – [-l]
ㅁ – [-m]
ㅂ,ㅍ – [-p]
ㅇ – [-ng]

Cách viết: 

1. ㅎ +ㅏ + ㄱ = 학
2. ㄱ + ㅏ + ㄴ = 간
3. ㅇ + ㅗ + ㄹ = 올
4. ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㄱ = 닭
5. ㄲ + ㅗ + ㅊ = 꽃
6. ㅇ + ㅣ + ㅆ = 있
7. ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없

Lưu ý: 1. Trong trường hợp từ 감사합니다! hoặc 입니다. Thì phụ âm ㅂ được đọc là [m] thay vì là [p,b].
Ví dụ:
감사합니다! đọc là (감사함니다!)
안녕하십니까! đọc là (안녕하심니까!)

2. Cách nối phụ âm của từ trước với nguyên âm của từ sau:

Ví dụ: 
• 발음 ta nối phụ âm ㄹ + 음 = 름 (bỏ âm ㅇ đi) , như vậy từ này có cách đọc như sau (바름 – ba rưm)
• 이것은 ta cũng nối phụ âm ㅅ + 은 = 슨 (bỏ âm ㅇ đi), như vậy đọc nguyên câu là (이거슨 – i kơ sưn)

Luyện tập:

Các bạn thử phiên âm cách đọc các “từ”, “câu” sau đây sang tiếng Việt.
(Ví dụ: Tôi học tiếng Hàn ở trường Kanata – 나는_가나다어학당에서_한국어를_ 공부합니다 – nanưn_kanata ơ hak tang ê so_han ku kơ rưl_kông bu ham ni ta.)1. Xin chào –안녕하세요! – …………………………..
2. Bạn tên là gì? – 이름은 무엇입니까? -………………………….
3. Người kia là ai vậy? – 그사람은 누구입니까? -………………
4. Tiếng hàn – 한국어 -……………………
5. Anh ấy là người nước nào vậy? – 그남자는 어느 나라 사람입나까? -……….
6. Anh ấy là người Việt Nam. – 그남자는 베트남사람입니다. -……………………
7. Cám ơn! – 감사합니다! -……………………..

Lời kết sau khi tự học bảng chữ cái tiếng Hàn

Việc tự học tiếng Hàn ban đầu rất khó khăn tuy nhiên nếu kiên trì theo nội dung mình đã chia sẻ bạn hoàn toàn có tự học một cách rất nhanh chóng và hiệu quả.Với kiến thức trên bạn kiên trì thì không đến 7 ngày bạn đã hoàn thành xong.Sau khi xong hệ thống bảng chữ cái tiếng Hàn mình sẽ chia sẻ tiếp các kiến thức mới các bạn truy cập mỗi ngày để học nhé !

Học bảng chữ cái tiếng hàn
Rate this post

You may also like

Đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của MobiFone đổi thành gì?

Đầu số mới của MobiFone là gì? Theo